ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Contact.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่:
Address ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มก. | เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:
Phone Phone/Fax 025613480 ต่อ 6
Fax โทรสาร:
Facebook

facebook.com/socanthkuofficial

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์